Top Entertainment Photos: Paris Hilton Fashion Line Launch - NBC Chicago

Top Entertainment Photos: Paris Hilton Fashion Line Launch