Fallon Hashtags Spring Break - NBC Chicago

    Fallon Hashtags Spring Break

    The "Late Night" host uses his Hashtag segment to take on Spring Break. (Published Friday, Mar 14, 2014) The "Late Night" host uses his Hashtag segment to take on Spring Break. See More